Openingstijden

BEGIN EN EINDE VAN DE LESSEN

 

Lagere school:
’s Morgens opent de school om 08.10 uur en ’s middags om 12.50 uur.
De lessen beginnen in de voormiddag om 08.35 uur, in de namiddag om 13.15 uur.
Het belt echter om 08.30 uur en om 13.10 uur (5 minuutjes vroeger). Zo kunnen de lessen stipt op tijd beginnen.
De lessen eindigen om 11.45 uur (‘s woensdags om 12.10 uur) en om 15.35 uur.

Kleuterschool:
De kleuterschool opent om 8.05 uur.
Om het brengen en afhalen van kinderen op beide vestigingsplaatsen te vergemakkelijken start en eindigt een schooldag in de kleuterschool 5 minuten later dan in de lager school.
De activiteiten beginnen in de voormiddag om 08.30 uur, in de namiddag om 13.10 uur.
Het belt echter om 08.25 uur en om 13.05 uur.
De activiteiten eindigen om 11.40 uur (’s woensdags om 12.05 uur) en om 15.30 uur.

We vragen dat de kinderen stipt aanwezig zouden zijn (extra aandacht voor de kleuters) zodat alle activiteiten stipt kunnen beginnen.
Indien je te laat komt op school wordt je naam genoteerd door de leerkracht. Daarbij zullen frequente laatkomers een aanmaning krijgen.
Breng je kleuter iedere dag naar school. Iedere dag dat je kleuter niet komt, is een gemiste kans.
Indien je de leerkracht wenst te spreken, kan dat enkel voor of na de lestijden. Tijdens de lesuren is de leerkracht volledig ter beschikking van de kinderen (ook de kleuterjuffen).