De schoolraad

De schoolraad bestaat uit 3 groepen, ieder met 3 vertegenwoordigers, met name:

  • het personeel
  • de ouders
  • de lokale gemeenschap

 

Elke geleding (groep) heeft een eigen inbreng, een eigen visie, gekoppeld aan het respect voor de andere geledingen. De geledingen werken en bouwen samen aan een opvoedingsproject waarin het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in naam van de achterban die hij of zij vertegenwoordigt en zal daarvoor moeten peilen wat er bij die achterban leeft. Het is de bedoeling dat de schoolraad een stuur-, denk- en richtgroep voor onze school is.

De samenstelling van de schoolraad

Voorzitter:
D’haese Willy

Vertegenwoordigers van het personeel:
Pieters Lisbeth, Wachtelaer Caroline, Poppe Hilde

Vertegenwoordigers van de ouders:
Matthijs Koen, Wouters Paul, Beeckman Stefaan

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:
D’haese Willy, De Rouck Brigitte, Maertens Annie

De directie als adviserend lid:
D’heer Lutgard