Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming en adres van het schoolbestuur:

VZW Vrij Basisonderwijs Berlare
Nieuwstraat 8
9290 BERLARE

Samenstelling van het schoolbestuur:

Voorzitter:
Bart Van Malderen

Leden:
Kathleen Adam
Marcelline Burm
Willy Cauchie
Gaby Coucquyt
Andre De Lausnay
Jan Dierick
E.H. Maarten Pijnacker
Koen Van Eetvelde
Koen Van den berge
Steven Lozie