Het schoolreglement

Beste ouders

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet en wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

Het hele schoolteam – directie en leerkrachten  – zal zich ten volle inzetten om die kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien.

Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde eigentijdse opvoeding.

Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen willen we klaar staan om samen naar een oplossing te zoeken.

Wij hopen verder dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Dit schoolreglement wil een leidraad zijn bij ons opvoedkundig bezig zijn met uw kind(eren), waarvan u de eerste verantwoordelijke blijft voor de opvoeding en het onderwijs.

SCHOOLREGLEMENT 2018-2019